Legale informatie

Privacy Statement

Center Office, onder vennootschap Center Office Belgium met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 241a 9830 Sint-Martens-Latem, ingeschreven in de KBO onder het nummer BIV 503 748 verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wanneer u onze website bezoek en gebruik maakt van onze diensten kan u dit met een gerust hart doen. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze privacy policy bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

1. De persoonlijke gegevens die verzameld worden

1.1. De gegevens die u ons meedeelt.

Via de contactformulieren op onze website en onder het ‘U zoekt?’ formulier verzamelen wij uw naam en voornaam, emailadres en telefoonnummer.

Via het opvragen van documentatie van ons aanbod verzamelen wij hierboven genoemde gegevens.

2. Met welk doel worden deze gegevens verzameld?

2.1. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over uw aanvraag. En u de dienst bieden die wij op onze website aanbieden.

2.2. Indien u via het U Zoekt? Formulier uw gegevens heeft nagelaten nemen wij deze gegevens op in ons centraal software systeem. Waarbij u automatisch via email op de hoogte zal worden gehouden indien er een pand aan uw criteria voldoet. U kan zich altijd permanent uitschrijven nadien, om niet langer door Center Office gecontacteerd te worden.

2.3. Indien u de documenten van een specifiek vastgoed heeft gedownload vragen wij uw gegevens op alvorens u deze kunt downloaden. Deze documenten zijn vertrouwelijk, waardoor wij graag weten wie deze documenten ontvangt om misbruik van deze informatie tegen te gaan. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om uw eventueel nadien te contacteren met betreffende dat type vastgoed

3. De bescherming van uw persoonlijke gegevens

3.1 Ontvangers van uw gegevens.

De verwerkte persoonsgegevens zullen enkel aan de gebruiker zelf worden meegedeeld.

 

3.2. Bescherming van uw gegevens

Onze werknemers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijk karakter van deze gegevens te eerbiedigen. We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

 

4. Fotomateriaal op de website

4.1. Het fotografisch materiaal op de website is onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf en kunnen niet gebruikt worden zonder voorafgaandelijke toestemming en/of commerciële vergoeding van de fotograaf. Gebeurt dit niet dan worden er gerechtelijke stappen ondernomen.

5. Algemene informatie.

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie.

  • De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde privacywet) recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001.
  • De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze website.